GS Oil Kixx - Grease

Premium

Kixx Grease Liplex

Automotive Wheel Bearing & Chassis Grease

Kixx Grease Moly EP

Heavy Load EP Grease

EP

Kixx Grease Therma

High Temp. Grease

Kixx Grease EP

Centralized Lubrication System Grease

Kixx Grease EP

Multipurpose EP Grease

Multi-purpose

Kixx Grease

General Purpose Automotive and Industrial Grease